İnşaat sektörü uluslararası ölçekteki şirketlerin kıyasıya rekabet ettiği sektörlerin başında gelmektedir. Sektörde dünya ölçeğinde artan iş olanaklarına rağmen, sıkı rekabet koşullarında iş almak her geçen gün biraz daha zor hale gelmektedir. Bu nedenle, bir yandan pazar ve müşteri çeşitliliğini artırmak bir yandan da alınmış olan işlerin en kısa sürelerde ve azami karlılıkla bitirilmesi rekabet için zorunlu hale gelmektedir.